Sutras

Maka Hannya Haramita Shingyo (con traducci贸n)

Bussh么 Kapila (con traducci贸n)

Fukanzazengi (con traducci贸n)