Busshô Kapila con traducción

I

Bussh么 Kapila.

J么do Makada.

Sepp么 Harana.

Nyumetsu kuchira.

Nyorai oryoki.

Gakkon toku futen.

Ganku issai sh没.

T么san rinku jaku

II

Shinjin pashin biru shanof没.

Enmon h么shin ru shanof没.

Senpai kashin shakyamuni f没.

T么rai asan miruson f没.

Jih么 sanshi i shi f没.

Daijin my么 horenkagin.

Daishin m么nju suribusa.

Daian fuen busa.

Daihi kanshi in busa.

Shi son busa mokosa.

Moko hoja horomi.

III

Hitotsu ni wa, k么no tasho wa hakari

ka no rai sho wo hakaru.

Futatsu ni wa, onorega tokugy么 no

zen ketto wo hakatte kuni 么zu.

Mitsu ni wa, shin wo fusegi toga wo hanareru kotowa

tont么 wo sh没tto su.

Y么tsu ni wa, masani ry么yaku wo koto to suruwa

gy么ko wo ry么zen ga tamenari.

Itsutsu ni wa, j么 d么 no tame no yueni

ima kono shiki wo uku.

IV

Jiten kijin sh没.

Gokin suji ky没.

Suji hen jih么.

Ishi kijin ky么.

V

J么bun samb么.

Ch没bun shion.

Gekyu rokud么.

Kaid么ku y么.

Ikkui dan issai aku.

Nikui shu issai zen.

Sankui do sho shu j么.

Kaigu j么 butsud么.

VI

Gashi sen bassui.

Nyo ten kan romi.

Seyo ki jinsh没.

Shitsu ryo tokubo u man.

Onma kura sai sowaka.

VII

Shi shi kai.

Ji ki kun.

Ji ren ka.

Fu ja shi.

Shin shin jin.

Cho i hi.

Ki shu rin.

Bu jo son.

Buda naci贸 en Kapila.

Tuvo el satori en Nagada.

Ense帽贸 en Harana.

Entr贸 en el nirvana en Kuchira.

Los cuencos del Tathagatha (el Perfecto), ahora los abrimos.

Que podamos, junto a todos los seres, alcanzar el nirvana y despojarnos de las

tres manchas.

La pureza universal del Buda Vairocana.

La forma universal del Buda Vairocana.

Todos los fen贸menos son Buda.

El Buda Maitreya que nacer谩 en el futuro.

Todos los Budas pasados, presentes y futuros en las diez direcciones.

El dharma y la comunidad de los monjes.

El Gran Bodhisattva de la Sabidur铆a, Manyusri.

El Gran y Perfecto Bodhisattva Samantabhadra.

Avalokitesvara, el Bodhisattva del amor universal.

Todos los Bodhisattva y los Patriarcas.

El Sutra de la Sabidur铆a que va m谩s all谩.

Mi reconocimiento va a todos los seres que contribuyeron a darme este alimento.

Recibo este don de alimento considerando mis imperfecciones.

Detener la c贸lera y los deseos es la verdadera religi贸n.

Este alimento debe tomarse como un medicamento para la salud del cuerpo.

Tomo este alimento para perfeccionarme en la V铆a.

A ustedes, todos los muertos y todas las existencias animales (pretas) Ahora les ofrezco este alimento

Que se expanda en todo el universo

Espero comer con ustedes Para

el Buda, para el Dharma y para la Sangha

Para la sociedad y la humanidad entera

Para los inocentes y aquellos que no pueden ayudarse a s铆 mismos

Para todas las existencias del universo, que este alimento se ofrezca y se coma

La primera cucharada es para cortar el mal

La segunda es para practicar el bien

La tercera para ayudar a todos los seres

Juntos seguiremos la V铆a de Buda

Lavo este cuenco con agua

Sabe a n茅ctar celeste

Se la ofrezco a todos los muertos

Que les sirva de alimento

Que les quite la sed como el roc铆o de la ma帽ana